Return to Index

English Only

French Only

ENGLISH_FRENCH

Spanish Only

ENGLISH_SPANISH

German Only
ENGLISH_GERMAN
Psalms 28

1 A Psalm. Of David. Give to the Lord, you sons of the gods, give to the Lord glory and strength.

1 Psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel, Rendez à l'Éternel gloire et honneur!

1 Salm le Dáiví Tugaigí don Tiarna, a chlann mhac Dé, tugaigí don Tiarna glóir agus cumhacht!

1 DAD á Jehová, oh hijos de fuertes, Dad á Jehová la gloria y la fortaleza.

1 (Ein Psalm Davids.) Bringet her dem HERRN, ihr Gewaltigen, bringet her dem HERRN Ehre und Stärke!

2 Give to the Lord the full glory of his name; give him worship in holy robes.

2 Rendez à l'Éternel gloire pour son nom! Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés!

2 Tugaigí don Tiarna an ghlóir is díol dá ainm; tugaigí adhradh don Tiarna in éide naofa.

2 Dad á Jehová la gloria debida á su nombre: Humillaos á Jehová en el glorioso santuario.

2 Bringet dem HERRN die Ehre seines Namens; betet an den HERRN im heiligen Schmuck!

3 The voice of the Lord is on the waters: the God of glory is thundering, the Lord is on the great waters.

3 La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre; L'Éternel est sur les grandes eaux.

3 Tá glór an Tiarna ar an uisce, tá Dia na glóire ag toirneach, tá an Tiarna os cionn na n‑uiscí móra.

3 Voz de Jehová sobre las aguas: Hizo tronar el Dios de gloria: Jehová sobre las muchas aguas.

3 Die Stimme des HERRN geht über den Wassern; der Gott der Ehren donnert, der HERR über großen Wassern.

4 The voice of the Lord is full of power; the voice of the Lord has a noble sound.

4 La voix de l'Éternel est puissante, La voix de l'Éternel est majestueuse.

4 Tá glór an Tiarna go cumasach, tá glór an Tiarna go maorga.

4 Voz de Jehová con potencia; Voz de Jehová con gloria.

4 Die Stimme des HERRN geht mit Macht; die Stimme des HERRN geht herrlich.

5 By the voice of the Lord are the cedar-trees broken, even the cedars of Lebanon are broken by the Lord.

5 La voix de l'Éternel brise les cèdres; L'Éternel brise les cèdres du Liban,

5 Briseann glór an Tiarna na céadrais, briseann sé céadrais na Liobáine.

5 Voz de Jehová que quebranta los cedros; Y quebrantó Jehová los cedros del Líbano.

5 Die Stimme des HERRN zerbricht die Zedern; der HERR zerbricht die Zedern im Libanon.

6 He makes them go jumping about like a young ox; Lebanon and Sirion like a young mountain ox.

6 Il les fait bondir comme des veaux, Et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles.

6 Cuireann sé an Liobáin ag léim ar nós gamhna agus Sirión ar nós ógdhaimh allta.

6 E hízolos saltar como becerros; Al Líbano y al Sirión como hijos de unicornios.

6 Und macht sie hüpfen wie ein Kalb, den Libanon und Sirjon wie ein junges Einhorn.

7 At the voice of the Lord flames of fire are seen.

7 La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu.

7 Adhnann glór an Tiarna splancacha tine:

7 Voz de Jehová que derrama llamas de fuego.

7 Die Stimme des HERRN sprüht Feuerflammen.

8 At the voice of the Lord there is a shaking in the waste land, even a shaking in the waste land of Kadesh.

8 La voix de l'Éternel fait trembler le désert; L'Éternel fait trembler le désert de Kadès.

8 croitheann glór an Tiarna an fásach, cuireann an Tiarna fásach Cháidéis ar crith.

8 Voz de Jehová que hará temblar el desierto; Hará temblar Jehová el desierto de Cades.

8 Die Stimme des HERRN erregt die Wüste; der HERR erregt die Wüste Kades.

9 At the voice of the Lord the roes give birth, the leaves are taken from the trees: in his Temple everything says, Glory.

9 La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, Elle dépouille les forêts. Dans son palais tout s'écrie: Gloire!

9 Cuireann a ghlór na crainn darach ag luascadh, agus fágann sé an choill gan duilliúr, agus cluintear “Glóir!” ó gach aon neach ina theampall.

9 Voz de Jehová que hará estar de parto á las ciervas, Y desnudará la breñas: Y en su templo todos los suyos le dicen gloria.

9 Die Stimme des HERRN erregt die Hinden und entblößt die Wälder; und in seinem Tempel sagt ihm alles Ehre.

10 The Lord had his seat as king when the waters came on the earth; the Lord is seated as king for ever.

10 L'Éternel était sur son trône lors du déluge; L'Éternel sur son trône règne éternellement.

10 Tá an Tiarna ina rí os cionn na díleann. Tá an Tiarna ina rí go brách.

10 Jehová preside en el diluvio, Y asentóse Jehová por rey para siempre.

10 Der HERR sitzt, eine Sintflut anzurichten; und der HERR bleibt ein König in Ewigkeit.

11 The Lord will give strength to his people; the Lord will give his people the blessing of peace.

11 L'Éternel donne la force à son peuple; L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux.

11 Tabharfaidh an Tiarna neart dá phobal; beannóidh sé a phobal le síocháin.

11 Jehová dará fortaleza á su pueblo: Jehová bendecirá á su pueblo en paz. Salmo de David.

11 Der HERR wird seinem Volk Kraft geben; der HERR wird sein Volk segnen mit Frieden.
Psalms 30