Return to Index

English Only

French Only

ENGLISH_FRENCH

Spanish Only

ENGLISH_SPANISH

German Only
ENGLISH_GERMAN
Joshua 14

1 Now the part of the land marked out for the children of Judah by families, went up to the edge of Edom, as far as the waste land of Zin to the south, to the farthest point of it on the south.

1 La part échue par le sort à la tribu des fils de Juda, selon leurs familles, s'étendait vers la frontière d'Édom, jusqu'au désert de Tsin, au midi, à l'extrémité méridionale.

1 An chuid a fuair treibh chlann Iúdá de réir a bhfiní, shín sé ó dheas go teorainn Eadóm, ó fhásach Zin go Cáidéis siar ó dheas.

1 Y Fué la suerte de la tribu de los hijos de Judá, por sus familias, junto al término de Edom, del desierto de Zin al mediodía, al lado del sur.

1 Das Los des Stammes der Kinder Juda nach ihren Geschlechtern war an der Grenze Edoms bei der Wüste Zin, mittagwärts, am Ende des Landes gegen Mittag,

2 Their south limit was from the farthest part of the Salt Sea, from the inlet looking to the south:

2 Ainsi, leur limite méridionale partait de l'extrémité de la mer Salée, de la langue qui fait face au sud.

2 Thosaigh a dteorainn theas ó íochtar Mhuir an tSalainn, ag an mbá a bhfuil a aghaidh ó dheas, agus

2 Y su término de la parte del mediodía fué desde la costa del mar Salado, desde la lengua que mira hacia el mediodía;

2 daß ihre Mittagsgrenze war von der Ecke an dem Salzmeer, das ist, von der Zunge, die mittagswärts geht,

3 From there it goes south of the slope up to Akrabbim, and on to Zin, then south past Kadesh-barnea, and on by Hezron and up to Addar, turning in the direction of Karka:

3 Elle se prolongeait au midi de la montée d'Akrabbim, passait par Tsin, et montait au midi de Kadès Barnéa; elle passait de là par Hetsron, montait vers Addar, et tournait à Karkaa;

3 shín laisteas de Bhealach Acraibím, ar aghaidh trí Zin agus suas laisteas de Cháidéis Bairnéa, thar Heizreón, ar aghaidh go hAdár, agus chas as sin go Carcá;

3 Y salía hacia el mediodía á la subida de Acrabim, pasando hasta Zin; y subiendo por el mediodía hasta Cades-barnea, pasaba á Hebrón, y subiendo por Addar daba vuelta á Carca;

3 und geht aus mittagswärts von der Steige Akrabbim und geht durch Zin und geht hinauf im Mittag von Kades-Barnea und geht durch Hezron und geht hinauf gen Adar und lenkt sich um gen Karkaa

4 Then on to Azmon, ending at the stream of Egypt: and the end of the limit is at the sea; this will be your limit on the south.

4 elle passait ensuite par Atsmon, et continuait jusqu'au torrent d'Égypte, pour aboutir à la mer. Ce sera votre limite au midi.

4 ghabh ar aghaidh thar Azmón, tháinig amach ag sileán na hÉigipte, agus shroich ceann cúrsa ag an bhfarraige. Sin é a bheidh agaibh mar theorainn theas.

4 De allí pasaba á Azmón, y salía al arroyo de Egipto; y sale este término al occidente. Este pues os será el término del mediodía.

4 und geht durch Azmon und kommt hinaus an den Bach Ägyptens, daß das Ende der Grenze das Meer wird. Das sei eure Grenze gegen Mittag.

5 And the east limit is the Salt Sea as far as the end of Jordan. And the limit of the north part of the land is from the inlet of the sea at the end of Jordan:

5 La limite orientale était la mer Salée jusqu'à l'embouchure du Jourdain. La limite septentrionale partait de la langue qui est à l'embouchure du Jourdain.

5 Lastoir Muir an tSalainn an teorainn go béal na Iordáine.

5 El término del oriente es el mar Salado hasta el fin del Jordán. Y el término de la parte del norte, desde la lengua del mar, desde el fin del Jordán:

5 Aber die Morgengrenze ist das Salzmeer bis an des Jordans Ende. Die Grenze gegen Mitternacht ist von der Zunge des Meers, die am Ende des Jordans ist,

6 Then the line goes up to Beth-hoglah, past the north of Beth-arabah, and up to the stone of Bohan, the son of Reuben;

6 Elle montait vers Beth Hogla, passait au nord de Beth Araba, et s'élevait jusqu'à la pierre de Bohan, fils de Ruben;

6 Ghabh an teorainn seo suas go Béit Hoglá, chuaigh ar aghaidh lastuaidh de Bhéit Arabá, agus shroich Lia Bhohan mac Reúbaen.

6 Y sube este término por Beth-hogla, y pasa del norte á Beth-araba, y de aquí sube este término á la piedra de Bohán, hijo de Rubén.

6 und geht herauf gen Beth-Hogla und zieht sich mitternachtswärts von Beth-Araba und kommt herauf zum Stein Bohans, des Sohnes Rubens,

7 Then the line goes up to Debir from the valley of Achor, and so to the north, in the direction of Gilgal, which is opposite the slope up to Adummim, on the south side of the river: and the line goes on to the waters of En-shemesh, ending at En-rogel:

7 elle montait à Debir, à quelque distance de la vallée d'Acor, et se dirigeait vers le nord du côté de Guilgal, qui est vis-à-vis de la montée d'Adummim au sud du torrent. Elle passait près des eaux d'En Schémesch, et se prolongeait jusqu'à En Roguel.

7 Chuaigh an teorainn suas go Deibír ó Ghleann Ácór agus ó thuaidh i dtreo an fháinne cloch os comhair Bhealach Adumaím atá ar an taobh theas den ghleann; ghabh an teorainn ar aghaidh go huiscí Éan Seimis, agus stad ag Éan Rogael.

7 Y torna á subir este término á Debir desde el valle de Achôr: y al norte mira sobre Gilgal, que está delante de la subida de Adumin, la cual está al mediodía del arroyo: y pasa este término á las aguas de En-semes, y sale á la fuente de Rogel:

7 und geht herauf gen Debir vom Tal Achor und wendet sich mitternachtwärts gen Gilgal, welches liegt gegenüber der Steige Adummim, die mittagwärts vom Wasser liegt; darnach geht sie zu dem Wasser En-Semes und kommt hinaus zum Brunnen Rogel;

8 Then the line goes up by the valley of the son of Hinnom to the south side of the Jebusite (which is Jerusalem): then up to the top of the mountain in front of the valley of Hinnom to the west, which is at the farthest point of the valley of Rephaim on the north:

8 Elle montait de là par la vallée de Ben Hinnom au côté méridional de Jebus, qui est Jérusalem, puis s'élevait jusqu'au sommet de la montagne, qui est devant la vallée de Hinnom à l'occident, et à l'extrémité de la vallée des Rephaïm au nord

8 Ansin ghabh an teorainn Gleann Bhein Hiniom suas ag teacht aneas ar shlios an Iabúsaigh [.i. Iarúsailéim]; chuaigh an teorainn suas go mullach an tsléibhe a threasnaíonn Gleann Hiniom, laistiar, ag imeall thuaidh Ghleann Rafáím.

8 Y sube este término por el valle del hijo de Hinnom al lado del Jebuseo al mediodía: esta es Jerusalem. Luego sube este término por la cumbre del monte que está delante del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al cabo del valle de los gigantes al norte:

8 darnach geht sie herauf zum Tal des Sohnes Hinnoms an der Mittagseite des Jebusiters, das ist Jerusalem, und kommt herauf an die Spitze des Berges, der vor dem Tal Hinnom liegt abendwärts, welcher stößt an die Ecke des Tals Rephaim gegen Mitternacht zu;

9 And the limit is marked out from the top of the mountain to the fountain of the waters of Nephtoah, and out to the towns of Mount Ephron, as far as Baalah (which is Kiriath-jearim):

9 Du sommet de la montagne elle s'étendait jusqu'à la source des eaux de Nephthoach, continuait vers les villes de la montagne d'Éphron, et se prolongeait par Baala, qui est Kirjath Jearim.

9 Chas an teorainn ó mhullach an tsléibhe i dtreo foinse Uiscí Neaftóach, agus as sin ar aghaidh go cathracha Shliabh Eafrón. Ansin chas sí i dtreo Bhálá [.i. Ciriat Iáraím].

9 Y rodea este término desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Nephtoa, y sale á la ciudades del monte de Ephrón, rodeando luego el mismo término á Baala, la cual es Chîriath-jearim.

9 darnach kommt sie von des Berges Spitze zu dem Wasserbrunnen Nephthoa und kommt heraus zu den Städten des Gebirges Ephron und neigt sich gen Baala, das ist Kirjath-Jearim,

10 Then turning west, the line goes from Baalah to Mount Seir, and on to the side of Mount Jearim (which is Chesalon) on the north, then down to Beth-shemesh, and on past Timnah:

10 De Baala elle tournait à l'occident vers la montagne de Séir, traversait le côté septentrional de la montagne de Jearim, à Kesalon, descendait à Beth Schémesch, et passait par Thimna.

10 Chuaigh an teorainn timpeall Bhálá siar go Sliabh Shaeír; ghabh sí thar shlios thuaidh Sliabh Iáraím [.i. Casálón]; síos léi go Béit Seimis agus thar Timneá;

10 Después torna este término desde Baala hacia el occidente al monte de Seir: y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte, esta es Chesalón, y desciende á Beth-semes, y pasa á Timna.

10 und lenkt sich herum von Baala gegen Abend zum Gebirge Seir und geht an der Mitternachtseite des Gebirges Jearim, das ist Chesalon, und kommt herab gen Beth-Semes und geht durch Thimna

11 And out to the side of Ekron to the north: then it is marked out to Shikkeron and on to Mount Baalah, ending at Jabneel; the end of the line is at the sea.

11 Elle continuait sur le côté septentrional d'Ékron, s'étendait vers Schicron, passait par la montagne de Baala, et se prolongeait jusqu'à Jabneel, pour aboutir à la mer.

11 shín sí go gualainn an tsléibhe lastuaidh de Eacrón; chas an teorainn ansin i dtreo Shicearón, ghabh thar Sliabh Bhálá; ar aghaidh léi amach go Iabnael agus shroich ceann cúrsa ag an bhfarraige.

11 Sale luego este término al lado de Ecrón hacia el norte; y rodea el mismo término á Sichêron, y pasa por el monte de Baala, y sale á Jabneel: y sale este término á la mar.

11 und bricht heraus an der Seite Ekrons her mitternachtwärts und zieht sich gen Sichron und geht über den Berg Baala und kommt heraus gen Jabneel, daß ihr Ende ist das Meer.

12 And the limit on the west is the edge of the Great Sea. This is the line going round the land marked out for the children of Judah, by their families.

12 La limite occidentale était la grande mer. Telles furent de tous les côtés les limites des fils de Juda, selon leurs familles.

12 An Fharraige Mhór agus a feorainn an teorainn thiar. Sin é anois an teorainn timpeall an fhearainn a bronnadh ar chlann Iúdá de réir a bhfiní.

12 El término del occidente es la mar grande. Este pues, es el término de los hijos de Judá en derredor, por sus familias.

12 Die Grenze aber gegen Abend ist das große Meer. Das ist die Grenze der Kinder Juda umher nach ihren Geschlechtern.

13 And to Caleb, the son of Jephunneh, he gave a part among the children of Judah, as the Lord had given orders to Joshua, that is, Kiriath-arba, named after Arba, the father of Anak which is Hebron.

13 On donna à Caleb, fils de Jephunné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué; on lui donna Kirjath Arba, qui est Hébron: Arba était le père d'Anak.

13 Tugadh cuid i measc chlann Iúdá, de réir mar a d'ordaigh an Tiarna do Iósua, do Chálaeb mac Iafuna .i. Ciriat Arba, príomhchathair na nAnacaím [.i. Heabrón anois].

13 Mas á Caleb, hijo de Jephone, dió parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová á Josué: esto es, á Chîriath-arba, del padre de Anac, que es Hebrón.

13 Kaleb aber, dem Sohn Jephunnes, ward sein Teil gegeben unter den Kindern Juda, wie der HERR dem Josua befahl, nämlich die Stadt des Arba, des Vaters Enaks, das ist Hebron.

14 And the three sons of Anak, Sheshai and Ahiman and Talmai, the children of Anak, were forced out from there by Caleb.

14 Caleb en chassa les trois fils d'Anak: Schéschaï, Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak.

14 Thiomáin Cálaeb triúr mac Anac amach aisti: Séisea, Aichímeán, agus Talmai, sliocht Anac.

14 Y Caleb echó de allí tres hijos de Anac, á Sesai, Aiman, y Talmai, hijos de Anac.

14 Und Kaleb vertrieb von da die drei Söhne Enaks: Sesai, Ahiman und Thalmai, geboren von Enak,

15 From there he went up against the people of Debir: (now the name of Debir before that was Kiriath-sepher.)

15 De là il monta contre les habitants de Debir: Debir s'appelait autrefois Kirjath Sépher.

15 Ghabh sé suas as sin in aghaidh lucht áitribh Dheibír, ar a dtugtaí Ciriat Saefar tráth.

15 De aquí subió á los que moraban en Debir: y el nombre de Debir era antes Chîriath-sepher.

15 und zog von dort hinauf zu den Einwohnern Debirs. Debir aber hieß vorzeiten Kirjath-Sepher.

16 And Caleb said, I will give Achsah, my daughter, as wife to the man who overcomes Kiriath-sepher and takes it.

16 Caleb dit: Je donnerai ma fille Acsa pour femme à celui qui battra Kirjath Sépher et qui la prendra.

16 Dúirt Cálaeb ansin: “Tabharfaidh mé m'iníon Acsá mar bhean don té a chloífidh agus a ghabhfaidh Ciriat Saefar.”

16 Y dijo Caleb: Al que hiriere á Chîriath-sepher, y la tomare, yo le daré á mi hija Axa por mujer.

16 Und Kaleb sprach: Wer Kirjath-Sepher schlägt und gewinnt, dem will ich meine Tochter Achsa zum Weibe geben.

17 And Othniel, the son of Kenaz, Caleb's brother, took it: so he gave him his daughter Achsah for his wife.

17 Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara; et Caleb lui donna pour femme sa fille Acsa.

17 Ba é fear a ghabh í ná Oitníéil mac Canaz, deartháir Chálaeb; thug Cálaeb a iníon Acsá dó le pósadh.

17 Y tomóla Othoniel, hijo de Cenez, hermano de Caleb; y él le dió por mujer á su hija Axa.

17 Da gewann es Othniel, der Sohn des Kenas, der Bruder Kalebs; und er gab ihm seine Tochter Achsa zum Weibe.

18 Now when she came to him, he put into her mind the idea of requesting a field from her father: and she got down from her ass; and Caleb said to her, What is it?

18 Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne, et Caleb lui dit: Qu'as-tu?

18 Nuair a tháinig sí go dtí a fear, ghriog seisean í chun gort a iarraidh ar a hathair. Phreab sí dá hasal agus d'fhiafraigh Cálaeb di: “Cad tá uait?”

18 Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese á su padre tierras para labrar. Ella entonces se apeó del asno. Y Caleb le dijo: ¿Qué tienes?

18 Und es begab sich, da sie einzog, beredete sie ihn, einen Acker zu fordern von ihrem Vater. Und sie stieg vom Esel; da sprach Kaleb zu ihr: Was ist dir?

19 And she said, Give me a blessing; because you have put me in dry south-land, now give me springs of water. So he gave her the higher spring and the lower spring.

19 Elle répondit: Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du midi; donne-moi aussi des sources d'eau. Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures.

19 D'fhreagair sise: “Tabhair bronntanas dom; ós rud é gur dhíbir tú mé go dtí an fásach, an Neigib, tabhair dom toibreacha éigin uisce.” Agus thug Cálaeb na toibreacha uachtaracha agus na toibreacha íochtaracha di.

19 Y ella respondió: Dame bendición: pues que me has dado tierra de secadal, dame también fuentes de aguas. El entonces le dió las fuentes de arriba, y las de abajo.

19 Sie sprach: Gib mir einen Segen! Denn du hast mir ein Mittagsland gegeben; gib mir auch Wasserquellen! Da gab er ihr die Quellen von oben und unten.

20 This is the heritage of the tribe of Judah, by their families.

20 Tel fut l'héritage des fils de Juda, selon leurs familles.

20 Ba é sin oidhreacht threibh chlann Iúdá de réir a bhfiní.

20 Esta pues es la herencia de las tribu de los hijos de Judá por sus familias.

20 Dies ist das Erbteil des Stammes der Kinder Juda nach ihren Geschlechtern.

21 The farthest towns of the tribe of Judah in the direction of the limits of Edom to the south, were Kabzeel, and Eder, and Jagur;

21 Les villes situées dans la contrée du midi, à l'extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la frontière d'Édom, étaient: Kabtseel, Éder, Jagur,

21 Seo iad na cathracha le treibh chlann Iúdá is sia ó dheas i dtreo teorainn Eadóm sa Neigib: Cabzael, Éidir, Iágúr,

21 Y fueron las ciudades del término de la tribu de los hijos de Judá hacia el término de Edom al mediodía: Cabseel, y Eder, y Jagur,

21 Und die Städte des Stammes der Kinder Juda von einer Ecke zu der andern, an der Grenze der Edomiter gegen Mittag, waren diese: Kabzeel, Eder, Jagur,

22 And Kinah, and Dimonah, and Adadah;

22 Kina, Dimona, Adada,

22 Cíneá, Dimeoná Adádá,

22 Y Cina, y Dimona, y Adada,

22 Kina, Dimona, Ad-Ada,

23 And Kedesh, and Hazor, and Ithnan;

23 Kédesch, Hatsor, Ithnan,

23 Ceidis, Házór, Itneán,

23 Y Cedes, y Asor, é Itnán,

23 Kedes, Hazor, Ithnan,

24 Ziph, and Telem, and Bealoth;

24 Ziph, Thélem, Bealoth,

24 Zif, Teilim, Beálót,

24 Ziph, y Telem, Bealoth,

24 Siph, Telem, Bealoth,

25 And Hazor-hadattah, and Kerioth-hezron (which is Hazor);

25 Hatsor Hadattha, Kerijoth Hetsron, qui est Hatsor,

25 Házór Hadatá, Ciríót Heizreon [.i. Házór],

25 Y Asor-hadatta, y Chêrioth-hesron, que es Asor,

25 Hazor-Hadatta, Karioth-Hezron, das ist Hazor,

26 Amam, and Shema, and Moladah;

26 Amam, Schema, Molada,

26 Amám, Seamá, Móládá,

26 Amam, y Sema, y Molada,

26 Amam, Sema, Molada,

27 And Hazar-gaddah, and Heshmon, and Beth-pelet;

27 Hatsar Gadda, Heschmon, Beth Paleth,

27 Hazar Gadá, Heismeon, Béit Peilit,

27 Y Asar-gadda, y Hesmón, y Beth-pelet,

27 Hazar-Gadda, Hesmon, Beth-Pelet,

28 And Hazar-shual, and Beer-sheba, and Biziothiah;

28 Hatsar Schual, Beer Schéba, Bizjotnja,

28 Hazar Siúál, Béar Seaba, Bizióitiá,

28 Y Hasar-sual, Beersebah, y Bizotia,

28 Hazar-Sual, Beer-Seba, Bisjothja,

29 Baalah, and Iim, and Ezem;

29 Baala, Ijjim, Atsem,

29 Bálá, Iím, Eizim,

29 Baala, é Iim, y Esem,

29 Baala, Ijim, Ezem,

30 And Eltolad, and Chesil, and Hormah;

30 Eltholad, Kesil, Horma,

30 Eilteolad, Ceisíl, Hormá,

30 Y Eltolad, y Cesil, y Horma,

30 Eltholad, Chesil, Horma,

31 And Ziklag, and Madmannah, and Sansannah;

31 Tsiklag, Madmanna, Sansanna,

31 Zicleag, Madmaná, Sansaná,

31 Y Siclag, y Madmanna, Sansana,

31 Ziklag, Madmanna, Sansanna,

32 And Lebaoth, and Shilhim, and Ain, and Rimmon; all the towns are twenty-nine, with their unwalled places.

32 Lebaoth, Schilhim, Aïn, et Rimmon. Total des villes: vingt-neuf, et leurs villages.

32 Labáót, Silchím, Aín, agus Rimeon.

32 Y Lebaoth, Silim, y Aín, y Rimmón; en todas veintinueve ciudades con sus aldeas.

32 Lebaoth, Silhim, Ain, Rimmon. Das sind neunundzwanzig Städte und ihre Dörfer.

33 In the lowland, Eshtaol, and Zorah, and Ashnah;

33 Dans la plaine: Eschthaol, Tsorea, Aschna,

33 Naoi gcathair fichead ar fad lena mbailte.

33 En las llanuras, Estaol, y Sorea, y Asena,

33 In den Gründen aber war Esthaol, Zora, Asna,

34 And Zanoah, and En-gannim, Tappuah, and Enam;

34 Zanoach, En Gannim, Tappuach, Énam,

34 Sna hísleáin: Eisteáól, Zorá, Aisneá,

34 Y Zanoa, y Engannim, Tappua, y Enam,

34 Sanoah, En-Gannim, Tappuah, Enam,

35 Jarmuth, and Adullam, Socoh, and Azekah;

35 Jarmuth, Adullam, Soco, Azéka,

35 Zánóa, Éan Gainím, Tapua, Éanám,

35 Jerimoth, y Adullam, Sochô, y Aceca,

35 Jarmuth, Adullam, Socho, Aseka,

36 And Shaaraim, and Adithaim, and Gederah, and Gederothaim; fourteen towns with their unwalled places.

36 Schaaraïm, Adithaïm, Guedéra, et Guedérothaïm; quatorze villes, et leurs villages.

36 Iarmút, Adullám, Sócó, Azaecá, Seáraí, Aidíteaím, Gadaerá, Gadaerotáím; ceithre chathair déag lena mbailte.

36 Y Saraim, y Adithaim, y Gedera, y Gederothaim; catorce ciudades con sus aldeas.

36 Saaraim, Adithaim, Gedera, Gederothaim. Das sind vierzehn Städte und ihre Dörfer.

37 Zenan, and Hadashah, and Migdal-gad;

37 Tsenan, Hadascha, Migdal Gad,

37 Zeanán, Hadáiseá, Migdeal Gád,

37 Senán, y Hadasa, y Migdalgad,

37 Zenan, Hadasa, Migdal-Gad,

38 And Dilan, and Mizpeh, and Joktheel;

38 Dilean, Mitspé, Joktheel,

38 Dileán, Mizpe, Ioctael,

38 Y Dilán, y Mizpa, y Jocteel,

38 Dilean, Mizpe, Joktheel,

39 Lachish, and Bozkath, and Eglon;

39 Lakis, Botskath, Églon,

39 Láicís, Bozcat, Eaglón,

39 Lachîs, y Boscath, y Eglón,

39 Lachis, Bozkath, Eglon,

40 And Cabbon, and Lahmas, and Chithlish;

40 Cabbon, Lachmas, Kithlisch,

40 Cabón, Lachmán, Citlís,

40 Y Cabón, y Lamas, y Chîtlis,

40 Chabbon, Lahmas, Kithlis,

41 And Gederoth, Beth-dagon, and Naamah, and Makkedah; sixteen towns with their unwalled places.

41 Guedéroth, Beth Dagon, Naama, et Makkéda; seize villes, et leurs villages.

41 Gadaerót, Béit Dágón, Námá, Macaedá. Sé chathair déag lena mbailte.

41 Y Gederoh, Beth-dagón, y Naama, y Maceda; dieciséis ciudades con sus aldeas.

41 Gederoth, Beth-Dagon, Naema, Makkeda. Das sind sechzehn Städte und ihre Dörfer.

42 Libnah, and Ether, and Ashan;

42 Libna, Éther, Aschan,

42 Libneá, Eitir, Áiseán,

42 Libna, y Ether, y Asán,

42 Libna, Ether, Asan,

43 And Iphtah, and Ashnah, and Nezib;

43 Jiphtach, Aschna, Netsib,

43 Ifteách, Aisneá, Nizib,

43 Y Jiphta, y Asna, y Nesib,

43 Jephthah, Asna, Nezib,

44 And Keilah, and Achzib, and Mareshah; nine towns with their unwalled places.

44 Keïla, Aczib, et Maréscha; neuf villes, et leurs villages.

44 Ceíleá, Aiczíb, Máraeiseá. Naoi gcathair lena mbailte.

44 Y Ceila, y Achzib, y Maresa; nueve ciudades con sus aldeas.

44 Kegila, Achsib, Maresa. Das sind neun Städte und ihre Dörfer.

45 Ekron, with her daughter-towns and her unwalled places;

45 Ékron, les villes de son ressort et ses villages;

45 Eacrón lena bhailte agus a shráidbhailte.

45 Ecrón con sus villas y sus aldeas:

45 Ekron mit seinen Ortschaften und Dörfern.

46 From Ekron to the sea, all the towns by the side of Ashdod, with their unwalled places.

46 depuis Ékron et à l'occident, toutes les villes près d'Asdod, et leurs villages,

46 Ó Eacrón go muir, a bhfuil ar thaobh Aisdeod, lena bhailte.

46 Desde Ecrón hasta la mar, todas las que están á la costa de Asdod con sus aldeas.

46 Von Ekron und ans Meer, alles, was an Asdod und seine Dörfer reicht:

47 Ashdod, with her daughter-towns and her unwalled places; Gaza, with her daughter-towns and her unwalled places, to the stream of Egypt, with the Great Sea as a limit.

47 Asdod, les villes de son ressort, et ses villages; Gaza, les villes de son ressort, et ses villages, jusqu'au torrent d'Égypte, et à la grande mer, qui sert de limite.

47 Aisdeod lena bhailte agus a shráidbhailte máguaird. Gazá lena bhailte agus a shráidbhailte máguaird chomh fada le sileán na hÉigipte; an Fharraige Mhór an teorainn.

47 Asdod con sus villas y sus aldeas: Gaza con sus villas y sus aldeas hasta el río de Egipto, y la gran mar con sus términos.

47 Asdod mit seinen Ortschaften und Dörfern, Gaza mit seinen Ortschaften und Dörfern bis an das Wasser Ägyptens; und das große Meer ist seine Grenze.

48 And in the hill-country, Shamir, and Jattir, and Socoh;

48 Dans la montagne: Schamir, Jatthir, Soco,

48 Sna hardáin: Seáimír, Iaitír, Sócó,

48 Y en las montañas, Samir, y Jattir, y Succoth,

48 Auf dem Gebirge aber war Samir, Jatthir, Socho,

49 And Dannah, and Kiriath-sannah (which is Debir);

49 Danna, Kirjath Sanna, qui est Debir,

49 Daná, Ciriat Saná [.i. Deibír],

49 Y Danna, y Chîriath-sanna, que es Debir,

49 Danna, Kirjath-Sanna, das ist Debir,

50 And Anab, and Eshtemoh, and Anim;

50 Anab, Eschthemo, Anim,

50 Anáb, Eistimeo, Áiním,

50 Y Anab, y Estemo, y Anim,

50 Anab, Esthemo, Anim,

51 And Goshen, and Holon, and Giloh; eleven towns with their unwalled places.

51 Gosen, Holon, et Guilo, onze villes, et leurs villages.

51 Goisin, Holon, Giolo; aon chathair déag lena mbailte.

51 Y Gosén, y Olón, y Gilo; once ciudades con sus aldeas.

51 Gosen, Holon, Gilo. Das sind elf Städte und ihre Dörfer.

52 Arab, and Dumah, and Eshan;

52 Arab, Duma, Éschean,

52 Aráb, Dúmá, Eiseán,

52 Arab, y Dumah, y Esán,

52 Arab, Duma, Esean,

53 And Janim, and Beth-tappuah, and Aphekah;

53 Janum, Beth Tappuach, Aphéka,

53 Iánúm, Béit Tapúach, Afaecá,

53 Y Janum, y Beth-tappua, y Apheca,

53 Janum, Beth-Thappuah, Apheka,

54 And Humtah, and Kiriath-arba (which is Hebron), and Zior; nine towns with their unwalled places.

54 Humta, Kirjath Arba, qui est Hébron, et Tsior; neuf villes, et leurs villages.

54 Humtá, Ciriat Arba [.i. Heabrón], Zíór; naoi gcathracha lena mbailte.

54 Y Humta, y Chîriath-arba, que es Hebrón, y Sior; nueve ciudades con sus aldeas.

54 Humta, Kirjath-Arba, das ist Hebron, Zior. Das sind neun Städte und ihre Dörfer.

55 Maon, Carmel, and Ziph, and Jutah;

55 Maon, Carmel, Ziph, Juta,

55 Máón, Cairmeil, Zíf, Iútá,

55 Maón, Carmel, y Ziph, y Juta,

55 Maon, Karmel, Siph, Jutta,

56 And Jezreel, and Jokdeam, and Zanoah;

56 Jizreel, Jokdeam, Zanoach,

56 Iazrael, Iocdám, Zanóach,

56 E Izreel, Jocdeam, y Zanoa,

56 Jesreel, Jokdeam, Sanoah,

57 Kain, Gibeah, and Timnah; ten towns with their unwalled places.

57 Kaïn, Guibea, et Thimna; dix villes, et leurs villages.

57 Caín, Gibeá, Timneá; deich gcathracha lena mbailte.

57 Caín, Gibea, y Timna; diez ciudades con sus aldeas.

57 Hakain, Gibea, Thimna. Das sind zehn Städte und ihre Dörfer.

58 Halhul, Beth-zur, and Gedor;

58 Halhul, Beth Tsur, Guedor,

58 Halhúl, Béit, Zúr, Gadór,

58 Halhul, y Bethfur, y Gedor,

58 Halhul, Beth-Zur, Gedor,

59 And Maarath, and Beth-anoth, and Eltekon; six towns with their unwalled places.

59 Maarath, Beth Anoth, et Elthekon; six villes, et leurs villages.

59 Márát, Béit Anót, Eilteacon; sé chathair lena mbailte.

59 Y Maarath, y Beth-anoth, y Eltecón; seis ciudades con sus aldeas.

59 Maarath, Beth-Anoth, Elthekon. Das sind sechs Städte und ihre Dörfer.

60 Kiriath-baal (which is Kiriath-jearim), and Rabbah; two towns with their unwalled places.

60 Kirjath Baal, qui est Kirjath Jearim, et Rabba; deux villes, et leurs villages.

60 Ciriat Bál [.i. Ciriat Iáraím], agus Rabá; dhá chathair lena mbailte.

60 Chîriath-baal, que es Chîriath-jearim, y Rabba; dos ciudades con sus aldeas.

60 Kirjath-Baal, das ist Kirjath-Jearim, Harabba; zwei Städte und ihre Dörfer.

61 In the waste land, Beth-arabah, Middin, and Secacah;

61 Dans le désert: Beth Araba, Middin, Secaca,

61 San fhásach: Béit Arabá, Midín, Sacácá,

61 En el desierto, Beth-araba, Middín, y Sechâchâ,

61 In der Wüste aber war Beth-Araba, Middin, Sechacha,

62 And Nibshan, and the Town of Salt, and En-gedi; six towns with their unwalled places.

62 Nibschan, Ir Hammélach, et En Guédi; six villes, et leurs villages.

62 Nibseán, Cathair an tSalainn, Éan Geidí; sé chathair lena mbailte.

62 Y Nibsan, y la ciudad de la sal, y Engedi; seis ciudades con sus aldeas.

62 Nibsan und die Salzstadt und Engedi. Das sind sechs Städte und ihre Dörfer.

63 And as for the Jebusites living in Jerusalem, the children of Judah were unable to make them go out; but the Jebusites are living with the children of Judah at Jerusalem, to this day.

63 Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour.

63 Ach níor fhéad muintir Iúdá na Iabúsaigh, lucht áitribh Iarúsailéim, a thiomáint amach; maireann na Iabúsaigh, dá réir sin, le muintir Iúdá in Iarúsailéim go dtí an lá inniu féin.

63 Mas á los Jebuseos que habitaban en Jerusalem, los hijos de Judá no los pudieron desarraigar; antes quedó el Jebuseo en Jerusalem con los hijos de Judá, hasta hoy.

63 Die Jebusiter aber wohnten zu Jerusalem, und die Kinder Juda konnten sie nicht vertreiben; also blieben die Jebusiter mit den Kindern Juda zu Jerusalem bis auf diesen Tag.
Joshua 16